Valikko

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

Lehtofoto Oy Näppäri
Kouvolankatu 26
45100 Kouvola

Puh. (05) 3115066
nappari.kouvola@fotonappari.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jari Siitonen
Puh. (05) 3115066
nappari.kouvola@fotonappari.fi

3. Rekisterin nimi

 Lehtofoto Oy Näppäri asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Asiakassuhteen hoitaminen
- Asiakas- ja suoramarkkinoint

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, Matkapuhelinnmuero, sähköpostiosoite ja salasana sekä muita tilauksen ja uutiskirjeiden toimittamiseksi tarvittavia tietoja. 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Lehtofoto Oy Näppärin ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen oikeellisuus

Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden tehdessä tilaus  Lehtofoto Oy Näppärin verkkokaupassa tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Lehtofoto Oy Näppärin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.